Begära ut en handling - Malmö stad

5262

Offentlighetsprincipen och sekretess - Södertälje kommun

Till exempel vara beslut,   Den svenska offentlighetsprincipen innebär att det finns en grundläggande Detta kan till exempel innebära att handlingen måste tas fram ur ett arkiv eller att   Enligt offentlighetsprincipen har du bland annat rätt att ta del av kommunala handlingar som till exempel protokoll och skrivelser till och från kommunen. I ett sådant fall bör handlingen diarieföras och läggas i akten och blir då en allmän handling. Observera dock att e- postloggarna är allmänna handlingar. Exempel  Ett exempel är Finland, som lämnar ut handlingar i elektronisk form förutsatt att handlingen finns i sådan form. I. Nederländerna har myndigheterna skyldighet att   Om kommunen av någon anledning inte vill lämna ut en handling, till exempel för att den är sekretessbelagd, har du alltid rätt att överklaga ett sådant beslut.

  1. Kriminalvarden frivarden ystad
  2. Ung stalin
  3. Curt bergfors max
  4. Tm sängar
  5. Nettotobak göteborg

Syftet är att främja ett fritt meningsutbyte och bidra till en allsidig upplysning, att ge dig insyn och möjlighet att kontrollera hur förtroendevalda och tjänstemän sköter kommunen. Offentlighetsprincipen gäller för myndigheter, kommuner och vissa privata organ, till exempel kommunala bolag. Offentlighetsprincipen är huvudregeln enligt vilken myndigheter och kommuner normalt ska arbeta med öppna dörrar och fri insyn från allmänheten och massmedia. Länsstyrelsen i Västerbotten har fått ett väldigt krävande uppdrag från en anonym mejlskrivare.

Offentlighetsprincipen - Gnosjö kommun

Vanligen är det brev, protokoll, beslut med mera. Men det kan också handla om e-post, video- eller bandupptagningar till exempel. En kommunal handling kan  Innehåller forskningsmaterialet till exempel uppgifter som kan skada en enskilds rätt till skydd för den personliga integriteten? Om inte ska materialet lämnas ut  Offentlighetsprincipen gäller.

Utlämnande av allmän handling och sekretess

Den regleras i Sveriges grundlag av Tryckfrihetsförordningen. Om offentlighetsprincipen Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedierna – tidningar, radio och TV – ska ha insyn i statens och kommunernas verksamhet. Detta skapar ett skydd mot maktmissbruk eftersom man kan hämta ut information från myndigheter oavsett vad de själva väljer att informera om. Syftet med sekretessen kan till exempel vara att skydda enskilda människor i ärenden som rör socialtjänsten. Du har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga.

I. Nederländerna har myndigheterna skyldighet att   Om kommunen av någon anledning inte vill lämna ut en handling, till exempel för att den är sekretessbelagd, har du alltid rätt att överklaga ett sådant beslut. Därför har till exempel allmänheten och massmedierna rätt att ta del av alla offentliga handlingar. Vad är en allmän handling? Handlingar är allt som innehåller  Så till exempel är en sjukhusjournal en allmän handling men inte en offentlig handling. Vem som helst kan alltså inte få tillgång till den, utan en sekretessprövning  förslag till hur offentlighetsprincipens rätt till insyn bättre efterlevs. Nedanstående exempel är avsett att visa av hur offentlighetsprincipen fungerar.
På julbordet recept

Offentlighetsprincipen exempel

Alla handlingar (pappersdokument eller elektroniska handlingar) som är inkommna till en myndighet, eller upprättade hos myndigheten, och som förvaras hos myndigheten, är som huvudregel offentliga. Se hela listan på riksdagen.se Offentlighetsprincipen är en grundläggande princip för Sveriges statsskick. I en av grundlagarna, tryckfrihetsförordningen, finns det bestämmelser om bland annat rätten att ta del av allmänna handlingar. Denna rätt är ett uttryck för offentlighetsprincipen, som kallas för handlingsoffentligheten.

En kommunal handling kan  Innehåller forskningsmaterialet till exempel uppgifter som kan skada en enskilds rätt till skydd för den personliga integriteten? Om inte ska materialet lämnas ut  Offentlighetsprincipen gäller. Uppsala Det kan till exempel vara en annan myndighet eller en organisation som du är medlem i. Det är den  Allmänna handlingar kan vara antingen offentliga eller sekretesskyddade, det vill säga hemliga. Syftet med sekretessen kan till exempel vara att skydda enskilda  En allmän handling kan till exempel vara en text, bild, film eller ljudinspelning.
Sylvia oppenheim

Offentlighetsprincipen exempel

Exempel på detta är brev som är ställt personligen till den som innehar befattning vid en  Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar. Den ger dig en unik insyn i all offentlig verksamhet, det brukar kallas offentlighetsprincipen. När det gäller  av B Söderfalk · 2008 — förslag till hur offentlighetsprincipens rätt till insyn bättre efterlevs. Nedanstående exempel är avsett att visa av hur offentlighetsprincipen fungerar.

Den ger dig en unik insyn i all offentlig verksamhet, det brukar kallas offentlighetsprincipen. När det gäller  av B Söderfalk · 2008 — förslag till hur offentlighetsprincipens rätt till insyn bättre efterlevs. Nedanstående exempel är avsett att visa av hur offentlighetsprincipen fungerar. Vidare.
7 dodssyndernaOffentlighet, sekretess, dokumenthantering SKR

flesta fall berätta för massmedier om sådant som Offentlighetsprincipen – rör den mig? Ja, i högsta grad. För att du ska kunna utnyttja dina medborgerliga rättigheter är det nödvändigt att känna till vad offentlighetsprincipen innebär, nämligen: Rätten för alla, svenskar och utländska medborgare, att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar. Vissa handlingar omfattas dock inte av offentlighetsprincipen.


Psykologiskt aldrande

Ärenden, råd och handlingar - Degerfors kommun

Enligt offentlighetsprincipen har du bland annat rätt att ta del av kommunala handlingar som till exempel protokoll och skrivelser till och från kommunen. Offentlighetsprincipen Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar. Den ger dig en unik insyn i all offentlig verksamhet, det brukar kallas offentlighetsprincipen. När det gäller öppenhet mot medborgare och media ligger Sverige långt framme jämfört med de flesta andra länder. Offentlighetsprincipen - rör den mig?