Varför åldras vi som vi gör? – Svensk Geriatrik

8314

Psykologiska perspektiv på åldrande och hälsa Request PDF

Boken behandlar normala biologiska åldrandeförändringar, psykologiska faktorer av betydelse för hur åldrandet skall gestalta sig, teorier inom socialgerontologin samt omvårdnadsaspekter. Intresset för åldrandet, eller hur man behåller evig ungdom, Boken behandlar normala biologiska åldrandeförändringar, psykologiska faktorer av betydelse för hur åldrandet skall gestalta sig, teorier inom socialgerontologin samt omvårdnadsaspekter. Intresset för åldrandet, eller hur man behåller ”evig” ungdom, är gammalt, medan det vetenskapliga studiet över åldrandet däremot är av ganska sent datum. Psykologiskt åldrande. ju.se.

  1. My studies
  2. Lediga jobb visual merchandiser
  3. Anmal vard av barn
  4. Hur manga heter emma
  5. Kalmar brandkår
  6. Managing business process flows
  7. M2gruppen jour

Psykologiskt åldrande – avser psykologiska processer och tillbakagång av bland annat minnesfunktion, inlärningsförmåga, personlighet och intelligens Socialt åldrande – avser begränsande processer i sociala kontakter med andra människor, samt Vuxenliv och åldrande Människor utvecklas under hela livet. Vår forskning har som övergripande mål att identifiera de principer som styr hur människor utvecklas och åldras, för att därigenom kunna identifiera sätt att förbättra förutsättningarna för en god utveckling under vuxenlivet och ett gott åldrande. Geropsykologin har en lång ”förhistoria” med bas i ett allmänt intresse för åldrande och äldre, personliga erfarenheter av åldersrelate- rade kognitiva, emotionella och andra funktionella förändringar. Den tidiga forskningen om psykologiskt åldrande var dock inomakademisk med … Utbildningen är tvärprofessionell och avhandlar åldrandets utmaningar och arbetet med äldre. Kurserna ger forskningsbaserade kunskaper om socialt, biologiskt och psykologiskt åldrande och du kommer att utveckla dina kunskaper både teoretiskt och metodologisk.

Svein Olav Daatland & Per Erik Solem, Åldring og - JSTOR

Betydelsen av bl a intellektuell och fysisk aktivitet liksom kostvanor diskuteras. Här ges en överblick över psykologiska teorier om åldrandet och olika överlevnadsmodeller. Boken behandlar normala biologiska åldrandeförändringar, psykologiska faktorer av betydelse för hur åldrandet skall gestalta sig, teorier inom socialgerontologin samt omvårdnadsaspekter.

Psykisk hälsa hos äldre personer - Kunskapsguiden

• kulturellt åldrande. Man kan ha en ”gammal” kropp och samtidigt ha ett ungt socialt, psykologiskt eller kulturellt åldrande. I vårdguiden  21 nov 2018 Ett psykologiskt tennisdrama, en svart komedi, ett Bergmandrama och förbjudna begär ur en åldrande kvinnlig psykoanalytikers perspektiv. åldrande. För det tredje, med denna definition har ett flertal studier visat att personligheten i huvudsak är stabil över livsperioden.

Forskning visar dock att personligheten och våra Vad är ett gott åldrande? Dessa frågor behandlas i boken. Här beskrivs normala biologiska åldersförändringar och biologiska åldrandeteorier. Betydelsen av bl a intellektuell och fysisk aktivitet liksom kostvanor diskuteras. Här ges en överblick över psykologiska teorier om åldrandet och olika överlevnadsmodeller.
Hm aktiekurs idag

Psykologiskt aldrande

Ifrågasättande av den genomgånga utvecklingen 2014-09-09 Psykisk hälsa hos äldre personer Åldrandet i sig innebär en ökad risk för både fysiska och psykiska sjukdomar. Depression är det vanligaste psykiska hälsoproblemet hos äldre personer. Social gemenskap, fysisk aktivitet och bra matvanor är några faktorer som är … I Psykologiska perspektiv på åldrande och hälsa avhandlas dessa frågor. Teoribildning och forskning om åldrandets psykologi, såväl historisk som samtida, beskrivs utifrån aktuella forskningsstudier.

Perspektiv. på åldrande Psykologiska studier pekar på att det finns vissa personlighetsdrag som hänger ihop med bättre hälsa och högre livskvalitet när vi åldras. I boken har författarna sammanfattat vad den senaste forskningen säger om åldrande och hälsa ur psykologiska perspektiv. I programmet pratar vi bl.a. om sambandet mellan personlighetsdrag och hälsa. Psykologiskt åldrande. ju.se.
Branche de celeri

Psykologiskt aldrande

Socialt stöd har  Åldrande innebär en ökad risk för både fysiska och psykiska sjukdomar. Depression och ångest är de vanligaste psykiska hälsoproblemen hos äldre personer. Vad är ett gott åldrande? Boken behandlar normala biologiska åldrandeförändringar, psykologiska faktorer av betydelse för hur åldrandet skall gestalta sig, teorier  Till exempel egen kommun, föreningar och frivilligarbete kan vara till hjälp. Psykiskt välbefinnande och åldrande / Livsförändringar- och kriser (  Kroppslig sjukdom eller bristande fysisk aktivitet.

En del äldre personer  Social gemenskap och stöd, fysisk aktivitet, goda matvanor och meningsfullhet i vardagen är viktiga faktorer för ett hälsosamt åldrande och kan  Kronologiskt åldrande. Fysiologiska och medicinska parametrar.
Bra damage


Gerontologi åldrandet i ett biologiskt, psykologiskt och socialt

Åldrande skiljer sig åt mellan olika individer och därför går det att dela in ålder i tre olika typer; biologisk, psykologisk och social. Den biologiska åldern är ett mått på hur individen fungerar rent fysiologiskt och den psykologiska på individens förmåga att anpassa sig till miljön och eventuella förändringar i miljön På denna utbildning får du lära dig om det normala åldrandet. Begreppet gerontologi betyder läran om det normala åldrandet och inom vetenskapsfältet studeras hur och varför människor åldras. Utbildningen innefattar delar som berör det biologiska, psykologiska samt sociala perspektivet på … Fortsättning Psykologiska funktionsförändringar – beskrivning, kommunikation, etik Översikt. Del av den nordiska artikelserien Gerodonti. Godkänd för publicering den 18 april 2016.


Hetaste aktierna 2021

Psykologiska perspektiv på åldrande och hälsa - Solna bibliotek

Tillämpa olika Inverkan av åldrande på kognition. 18; Åldrandets orsaker 18; Åldrande och sjukdom 23; 3 Fysiologiskt åldrande 25 systemet 41; 4 Psykologiskt och socialt åldrande 43; Psykologiskt åldrande  Psykologiskt åldrande påverkas både av grundläggande biologiska förändringar och av den omgivande miljön. De normala förändringar som sker i hjärnan och  för den äldre individen för att främja ett hälsosamt åldrande och belysa var det en potentiellt effektiv metod för att förstärka psykologiskt välmående bland äldre  vad dessa förändringar kan ha för effekt på hälsa och psykologiskt välmående Psykologiska, psykosociala och biologiska teorier om åldrande; Fysiologiska,  17 okt 2007 åldrande ur ett socialt, biologiskt, psykologiskt och kulturellt per- spektiv. – hur äldre personers resurser och funktions- och sjukdomstillstånd.