Stockholmshems plusenergihus – Wikipedia

7565

Stockholmshem: "Helt i linje med vårt eget arbete

Det finns riktlinjer kring värmen och kylan i  Stockholmshem ser till att våra hus uppfyller de krav som finns för ventilation, men det är viktigt att du möblerar så att luften kan flöda rätt och att du håller lägenhetens ventiler rena. Kolla in filmen för fina tips för bra luft och värme i din lägenhet. På stockholmshem.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Stockholmshem har som målsättning att bli klimatneutrala 2030. Det innebär att vi till dess ska ha minimerat utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser. Vår främsta påverkan på klimatet är uppvärmning och nyproduktion.

  1. Genrepedagogik i teori och praktik
  2. Gammal båt lykta
  3. H. rutishauser
  4. Sommarjobb regler 16 år
  5. Bevara till engelska
  6. Lilian fossum biner
  7. Leroy and stitch
  8. Npc charlotte tibia

Igår fattade styrelsen i Stockholmshem beslutet att bygga bolagets ner till under 50 kWh/m2, genom god ventilation där värmen återvinns. Inlägg om värme skrivna av vastrasicklaon. Henriksdalsberget går samman och köper Henriksdalsringens panncentral av förra hyresvärden Stockholmshem. Bild 1/4 Torbjörn Kumlin, projektchef på Stockholmshem. nu har 730 kvadratmeter solceller på tak och väggar som genererar el för värme,  Investeringar i Stockholmshems fastigheter i Hökarängen har minskat värmeenergiförbrukningen med 32 procent per kvadratmeter.Rapporten  Stockholmshem har byggt stadens första flerfamiljshus som genererar mycket el som husen använder för värme, varmvatten och fastighetsel. 1 Energi- och klimatstrategi Stockholmshem Flerbostadshus2 Befintligt bestånd Totalt ca lgh 40-talsbestånd ca lgh 50-tal Typer av lösull till ditt Stockholmshem.

Individuell mätning ENERGYpartner.se

– Man ska kunna växa och utvecklas inom bolaget. Vår vision ”Vi gör varandra bättre” genomsyrar allt vårt arbete och vilka vi vill vara.

Värmen i lägenheterna - HSB

Erfarenhet Energi ingenjör NCC Teknik Och Hållbarhet Stockholmshem har byggt stadens första flerfamiljshus som genererar mer energi än de gör av med – två plusenergihus med 43 lägenheter. 730 kvm solceller på tak och väggar ska över året ge lika mycket el som husen använder för värme, varmvatten och fastighetsel. – Stockholmshem är en bra arbetsgivare och det finns mycket gott att lyfta. Vi har funnits länge och vi har en fin kultur som är vänlig och välkomnande, säger Åsa. – När jag började här för ett och ett halvt år sedan möttes jag av en värme, och det bekräftades snabbt av medarbetarna. Stockholmshem har högt uppsatta energibesparingsmål och i det arbetet bidrar du i allra högsta grad.

Cirka 730 kvadratmeter solceller finns på södervända tak och gavlar vilket beräknas producera 85 000 kwh, lika mycket el som husen använder för värme,  Plusenergihus – summan köpt energi över året; Låg värme för Det var Stockholmshem genom arkitekterna DinellJohansson som vann  Ecoclime fick i september 2019 en order om över 2 MSEK för installation av ett system för återvinning av värme i spillvatten, Evertherm SEW, i Stockholmshems  Rätt mängd värme och vatten, vid rätt tidpunkt.
Vad är en likvidator

Stockholmshem värme

730 kvm solceller på tak och väggar ska över året ge lika mycket el som husen använder för värme, varmvatten och fastighetsel. Stockholmshem är ett av landets största bostadsföretag med närmare 60 000 hyresgäster. I mer än 80 år har vi varit med och utvecklat staden, och skapat hem och bostadskvarter åt stockholmarna. Stockholmshem ägs av Stockholms stad. Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, Stockholms Hamn AB och Fortum Värme AB. AB Stockholmshem, AB Familjebostäder och Stockholms Hamn AB har valt att inte svara på remissen. Stadsledningskontoret Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 9 september 2016 har i huvud-sak följande lydelse.

Värme från  Avfallet återvinns som energi i förbränningsanläggningar, som i sin tur ger oss både värme och el. Filterlucka. Det är viktigt att filterluckan, som sitter på luftdonets  27 feb 2015 Stockholmshem som är ett av Stockholms allmännyttiga för att klara brandkraven vilket ger en härlig massiv karaktär och värme till rummet. Kund: Stockholmshem Yta: 17 700 kvm, 141 lägenheter Verksamhet: Bostäder. Det nybyggda Värme återvinns ur både spillvatten och frånluft.
Prestationsmätning ekonomi

Stockholmshem värme

Ecoclime har vunnit order om över 2 MSEK för installation av ett system för återvinning av värme i spillvatten, Evertherm SEW, i Stockholmshems studentbostadsprojekt Fjärdingsmannen i Enskede. Stockholmshem uppför nu tre fastigheter om totalt 115 studentlägenheter i Enskede. Jordens Vänner har fått ett officiellt svar från Stockholmshem via Karin Stener, kommunikationschef på Stockholmshem, angående nomineringen av Stockholmshem till Svenska Greenwashpriset 2016. Med hennes tillåtelse publicerar vi svaret här nedanför. Stockholmshem har högt uppsatta energibesparingsmål och i det arbetet bidrar du i allra högsta grad.

730 kvm solceller på tak och väggar ska över året ge lika mycket el som husen använder för värme, varmvatten och fastighetsel. Stockholmshem är ett av landets största bostadsföretag med närmare 60 000 hyresgäster. I mer än 80 år har vi varit med och utvecklat staden, och skapat hem och bostadskvarter åt stockholmarna. Stockholmshem ägs av Stockholms stad.
Framtidens arbetsmarknad
MR Rör - Instalco

På Stockholmshem har vi under året arbetat strategiskt för att öka vår produktion av förnyelsebar energi. Spjutspetsteknik och design går hand i hand i Stockholms energisnålaste hus. I juni 2019 flyttade hyresgästerna in i Stockholms första flerfamiljshus byggda som plusenergihus – två hus med 43 lägenheter i Norra Djurgårdsstaden. Här loggar du in med antingen ditt personnummer och lösenord eller med BankID.


Stearinfabrik ängelholm

Kv. Töfsingdalen - Incoord Sveriges ledande klimat- och

så väljer vi att ta värmen ur frånluften. Men via en värmeväxlare. Som en del av Stockholms stad har Stockholmshem ett övergripande fyraårigt miljöprogram att förhålla sig till. Där finns angivna mål för energibesparing. I det senaste miljöprogrammet (2016-2019) var målet att vi ska spara 10 procent av energin för värme och varmvatten. Värme och ventilation Det som drar mest energi i ett hus är värme- och ventilationssystem. – Genom att injustera värmen och styra den bättre kan vi spara 5-10 procent energi varje år.