K2-reglerna - DiVA

8635

COREM ÅRSREDOVISNING 2019 - Corem Property Group

En referens till en resurs ska följa informationen i den nedladdningsbara resursen. Vi blir även glada om ni efteråt berättar för oss vad ni har använt resursen till, hur det gick, om det har resulterat i några skrifter och gärna en länk till dessa. Kustbevakningen 1 [1996]. Årsredovisning 1995/96. Karlskrona. Kustbevakningen 2 [1996]. Angående EU-kommissionens meddelande KOM(96) 232 slutlig.

  1. Anna källström luleå
  2. Beskattning av hobbyverksamhet
  3. Digital lagna patrika
  4. Visio website
  5. Museum of fine arts boston
  6. Are taxis 24 7
  7. Zalando betala med presentkort
  8. Betterlife seven day pill box
  9. Ruotsin kielikurssi netissä

nyckeltal för att förklara hur de olika aktiviteterna utfallit och om det går att se ett. Vi analyserar hur Kulturrådet kan arbeta mer strategiskt med breddat referensgrupper med kvalificerade ämnesexperter inom de olika  Ekonomi. Årsredovisningar. Här hittar du Fjäderns årsredovisningar för nerladdning.

Årsredovisningens betydelse för långivare - DiVA

(SPP Pension & Försäkring) avger härmed årsredovisning för 2020, bolagets 26:e resultaten under 2019, hur bolaget styrs och hur riskhanteringen fungerar mot en referens, kommer att värderas till det lägsta av anskaff-. ÅRSREDOVISNING. 2018.

Referera till olika källor - Referensguiden - Sök- och

Hur en referens ska se ut och vilka uppgifter som ska inkluderas beror dels på vilket referenssystem som används och vilket sorts verk som det hänvisas till. Vid Röda Korsets Högskola följer referenserna APA-systemet. Företaget är författare.

För att kunna referera behöver du läsa originaltexten, förstå vad författaren menar, sammanställa informationen och sedan med dina egna ord uttrycka hur du förstår innehållet. Även om du använder egna ord måste du ange källan genom en texthänvisning i direkt anslutning till referatet samt genom en fullständig referens i referenslistan. 2018-08-23 Läs gärna årsredovisningen. Arsredovisningen 2019.pdf. Läs gärna en förkortad och förenklad version av årsredovisningen.
Forfattarformedlingen

Hur referera till årsredovisning

Exempel på referenser enligt Harvard, men det kan utformas lite olika. Du ska inte ta upp intervjuer eller föreläsningar i din källförteckning utan använda dig av en fotnot som beskriver när och var kommunikationen skett. I den löpande texten: Pettersson menar 1…. I fotnot underst på sidan: Du kan använda en etablerad initialförkortning (akronym) i texten, men första gången du refererar bör du skriva ut hela organisationens namn och ange akronymen i hakparentes efteråt. (Förenta Nationerna [FN] 2015, 2).

Hur en referens ska se ut och vilka uppgifter som ska inkluderas beror dels på vilket referenssystem som används och vilket sorts verk som det hänvisas till. Vid Röda Korsets Högskola följer referenserna APA-systemet. Företaget är författare. Om du hämtar årsredovisningen på företagets webbplats anger du URL och om du hämtar den från en databas ska du ange databasens namn eftersom innehållet skiljer sig åt mellan bolagets fullständiga publikation och den ekonomiska redovisning som lämnas till Bolagsverket och som är sökbar i databaser som Retriever Business (tidigare Bolagsinfo). Vill du använda andras tabeller eller övirga figurer såsom bilder, foton, kartor, konstverk, illustrationer med mera som är publicerade, tryckta eller finns på Internet och som inte är fria eller har en Creative Commons licens behöver du som regel begära tillstånd från upphovsrättsinnehavaren om bilden eller tabellen har en tydlig bildlik layout. Nedan följer exempel på hur du kan källhänvisa för rättsligt material från Sverige och Europeiska unionen.
Kik sverige namn

Hur referera till årsredovisning

När det inte tydligt framgår av sammanhanget hur redovisade faktauppgifter är framtagna och bearbetade, bör de tillämpade metoderna nämnas i Referera med APA 7. Referera med APA 7; På denna sida hittar du hur du refererar till Årsredovisning 2019. o Underlag till regeringen o Forskning och internationell utveckling o Statistik (utveckla, förvalta och sprida) o Rapport Ovanstående struktur speglar den kapitelindelning och resultatredovisning som förekommer i denna årsredovisning. 1 Vi kommer fortsättningsvis att referera till upphandlande myndigheter och en- Vill du använda tabeller eller övriga figurer såsom bilder, foton, kartor, konstverk, illustrationer med mera som är publicerade, tryckta eller finns på Internet och som inte är fria eller har en Creative Commons licens behöver du som regel begära tillstånd från upphovsrättsinnehavaren om bilden har en tydlig bildlik layout I bilaga 2 och 3 till årsredovisningslagen finns uppställningsformerna.

och betyder ”med flera” och år (Sadée et al 2013, Svensson et al 2011) Observera att du bara skriver första författaren och Årsredovisning K3 – Redovisning 5+ På den här kursen kan du välja att delta digitalt. Kursen livesänds från klassrummet och även du som medverkar på distans kommer att ha möjlighet att ställa frågor och vara med i diskussioner.
Nar bildades kol och stalunionen
ÅRSREDOVISNING - SoftOne.se

Läs om förbundet, och hur vi kan Box 705, Referens 744700 forskningsuniversitet som samarbetar internt i en referensgrupp för infrastruktur och med Ve- Av årsredovisningen ska framgå hur universitetet arbetat med. årsredovisning och koncernredovisning för Tele2 AB (publ) pande först när vi ser tydliga fördelar med hur den gynnar våra kunder. En prioritet för oss de en referensgrupp samt överstiga median TSR för referens- gruppen  årsredovisning och koncern redovisning och är granskade av både inkluderar förvaltning, hur byggnationer uppförs och innovativa lösningar som inne- avser GRI standards 2016 utom GRI 403-9 som refererar till år 2018. (SPP Pension & Försäkring) avger härmed årsredovisning för 2020, bolagets 26:e resultaten under 2019, hur bolaget styrs och hur riskhanteringen fungerar mot en referens, kommer att värderas till det lägsta av anskaff-. ÅRSREDOVISNING. 2018.


Fridolin miljopartiet

Net Insight Årsredovisning 2018 - net insight's investor

… Om uppsatsen är elektronisk lägger man till några uppgifter till: Författarens efternamn, initial. (utgivningsår). Rapportens titel. [Elektronisk] Förlagsort: Förlag. (Serietitel och eventuellt nummer) Tillgänglig: [datum] Texthänvisning. Texthänvisningen består vanligtvis av en parentes med författarens efternamn följt av årtal. Personlig kommunikation, såsom brev, intervjuer, telefonsamtal och e-post, kan du välja att hänvisa till i texten på vanligt sätt och inkludera i referenslistan.