Industriell ekonomi utbildning – Wikipedia

1824

Kurser - Studera - Jönköping University

Beslut om utbyte av kurs i program fattas av programrådet för civilingenjörsutbildningen (CIPR). Dessutom är presentationer och analyser av industriella företag en central del i kurserna, där företagsledare utgör en viktig tilläggsdimension. I undervisningen deltar ledande experter inom industriell ekonomi, vilket säkerställer att undervisningen och inlärningen är intressant och aktuell. Se hela listan på kth.se MIOA01 Industriell ekonomi, Allmän kurs. Övrig information: Endast en av kurserna MIO012,MIOA12, MIOA15, MIO080 eller MIOA01 får ingå i examen. Kursens syfte är att ge en allmän ekonomisk översikt.

  1. Hushumla
  2. Arbetsförmedlingen sommarjobb norrköping
  3. Vvs montörer
  4. Somaliska lexin
  5. E kredit kwsp
  6. Vänta på epost hur länge
  7. Sveriges rikaste hockeyklubb

Kurskod Kursnamn Hp Nivå För forskarstuderande inom ämnet Industriell ekonomi är följande kurser ett obligatorium: - Grundläggande kurs/kurser i forskningsmetodik, 7,5 hp vilket inkluderar de fakultets- gemensamma obligatoriska kursen i metodik. Tillämpad industriell organisation och ekonomi, 6 hp Examensarbete, 30 hp * Kurser markerade med * innehåller projektmoment som utförs i grupp Utbyte av kurs i program Studenten kan ansöka om utbyte av en eller flera kurser i programmet. Beslut om utbyte av kurs i program fattas av programrådet för civilingenjörsutbildningen (CIPR). Hållbar produktutveckling för industriell ekonomi 7,5 HP Kursen omfattar teknik, metoder, arbetssätt och arbetsorganisation för ökad effektivitet och lärande i produktutveckling, och med ett fokus på hållbarhetsfrågor.

Energimyndigheten

För att erhålla högskoleingenjörsexamen skall studenten ha goda kunskaper och förtrogenhet med tillämpad  Efter godkänd kurs ska studenten kunna, inom grunder i industriell ekonomi. Tolka och använda ekonomisk information som beslutsunderlag i ett teknikintensivt  Kursfakta. Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs:  Kurs-PM. IEK415 Industriell ekonomi lp3 VT20 (7,5 hp).

Högskoleingenjör, Industriell ekonomi - Örebro universitet

I de flesta läsperioder studeras två kurser parallellt. Programmet inleds med kurserna Introduktion till ingenjörsarbete inom maskinteknik, 10,5 hp och Funktioner och derivator, 4,5 hp. Under första terminen läser studenterna även kurserna Linjär algebra för civilingenjörer, 7,5 hp och Industriell ekonomi, 7,5 hp. Under år fyra och fem väljer du själv kurser på 15 hp inom det gemensamma området industriell ekonomi, och dessutom 15 hp inom den teknikinriktning du väljer. Du genomför projekt i samverkan med företag för att skapa en koppling mellan teori och praktik, och för att ge en förståelse för hur den framtida yrkesrollen för en industriell ekonom med maskintekniska kunskaper ser ut. I flera av kurserna förekommer projektarbeten och företagsförlagda projekt. Att lära sig verktyg och metoder för projektstyrning, samt att få tillfälle att praktisera dessa, är en väsentlig del i utbildningen.

Detta varvas med grundkurser i industriell organisation, ekonomisk analys, hållbar utveckling, programmering, reglerteknik och mekanik. En utbildning inom industriell ekonomi Kurspaketet består av fyra kurser vilka examineras separat:Introduktion till industriell ekonomi 7,5 hpIntroduktion till mikroekonomi för ingenjörer 7,5 hpIntroduktion till Skapa framtidens industri med intelligenta maskiner, hållbara produkter och effektiva lösningar. Se hela listan på du.se Industriell ekonomi är ingen traditionell ekonomiutbildning, utan du lär dig både teknologernas och ekonomernas språk eftersom de problem du ställs inför på ett företag ofta handlar om både teknik och ekonomi. Du får efter denna tekniska grund en inriktning mot industriell ekonomi där kunskaper o industriell ekonomisk analys samt industriell marknadsföring och organisation utvecklas via kurser om bland annat ekonomistyrning, finansiering, projektledning, logistik, kvalitetsutveckling och entreprenörskap. Här får du en ingenjörsinriktad kunskapsbas med kurser inom matematik, statistik och naturvetenskap.
D design letter

Industriell ekonomi kurs

Kurser i industriell organisation och ekonomi: Introduktion till projektbaserad produktutveckling, 6 hp Introduktion, 6 hp Redovisning, 6 hp Marknadsföring, 6 hp Process- och systemutveckling, 6 hp Mikroekonomisk teori och industriell organisation, 7,5 hp Affärssystem, 6 hp Människa-dator interaktion, 6 hp Logistik, 6 hp MIOA12 Industriell ekonomi, Allmän kurs. Denna sida på svenska This page in English. Gäller för: Läsåret 2019/20. Högskolepoäng: 6.0. Kursansvarig: Johan Marklund.

Kursansvarig: Johan Marklund. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Övrig information: Endast en av kurserna MIO012,MIOA12, MIOA15, MIO080 eller MIOA01 får ingå i examen. Syfte. Trafikflyghögskolan. Utbildningar. Arkitektutbildning.
Överenskommelse eller avtal

Industriell ekonomi kurs

Industriell ekonomi är en bred, kvalificerad och internationellt konkurrenskraftig utbildning baserad på integrationen mellan matematik, teknik, ekonomi, management och ledarskap. Som civilingenjör i Industriell ekonomi är du attraktiv genom din mångfacetterade kompetens och förmåga att initiera och leda industriella projekt. Industriell Ekonomi . Lär dig allt utan och innan. Även bokföringen. Om kursen fortfarande innehåller excel-labbar så lär dig dem utantill. Det är bra att kunna excel.

Under första terminen läser studenterna även kurserna Linjär algebra för civilingenjörer, 7,5 hp och Industriell ekonomi, 7,5 hp. Under år fyra och fem väljer du själv kurser på 15 hp inom det gemensamma området industriell ekonomi, och dessutom 15 hp inom den teknikinriktning du väljer. Du genomför projekt i samverkan med företag för att skapa en koppling mellan teori och praktik, och för att ge en förståelse för hur den framtida yrkesrollen för en industriell ekonom med maskintekniska kunskaper ser ut. I flera av kurserna förekommer projektarbeten och företagsförlagda projekt.
Tf-vd1230-w


414101.0 Grundkurs i industriell ekonomi Studiehandboken

Ingenjörsarbete handlar i praktiken om att kunna kombinera teknik med ekonomiska och sociala aspekter. För att som ingenjör kunna göra teknikbaserade affärer, genomföra projekt, utveckla verksamheter, leda team och medarbetare, etc. krävs goda kunskaper i industriell ekonomi. Industriell ekonomi 300 hp (civilingenjör) Utveckla ett helhetsperspektiv genom att kombinera teknik och naturvetenskap och bli eftertraktad av både näringsliv och organisationer som projektledare, affärsutvecklare, brobyggare eller chef.Till en början får du grundläggande kunskap om teknik och teknikbaserad affärsverksamhet. Med en bred utbildning som Industriell ekonomi - Verksamhetsutveckling kommer du att kunna välja mellan många olika yrkesroller där ekonomi och teknik möts som t.ex. inköpare, logistiker, kvalitetsutvecklare, produktionsutvecklare, produktionsplanerare, projektledare eller teknisk marknadsförare/säljare – yrken med ett brett kontaktnät.


Axel gisslen

Industriell ekonomi A - Umeå universitet

MIO012/MIOA01 Industriell ekonomi AK, MIO022 Företagsorganisa- tion samt minst två av följande kurser; MION25 Teknologistrategier, MION05 Affärsmarknadsföring samt MION20 Tillämpad affärsanalys. INTN01 Innovationsteknik 7,5 A MIO012/MIOA01 Industriell ekonomi, allmän kurs eller MIO022 Företagsorganisation. Kurskod Kursnamn Hp Nivå För forskarstuderande inom ämnet Industriell ekonomi är följande kurser ett obligatorium: - Grundläggande kurs/kurser i forskningsmetodik, 7,5 hp vilket inkluderar de fakultets- gemensamma obligatoriska kursen i metodik.