Hållbar utveckling som politik - Om miljöpolitikens grundproblem

5164

MILJÖPOLITIK I TEORI OCH PRAKTIK - GU

En liten bok om stora idéer. Borås: Bilda förlag. 103 s. Jagers, Sverker (red) (2005). Hållbar utveckling som politik: Om miljöpolitikens Jagers, Sverker (red.). 2002.

  1. Pass sverige lund
  2. Armerare lön

Hållbar utveckling, miljöpolitik, miljödiskurser, flernivåstyrning/multi level … Hållbar utveckling är ett övergripande mål för regeringens politik. Målet gäller för alla politikområden. I skrivelsen redovisar regeringen en revidering av den nationella strategin för hållbar utveckling som presenterades 2002. Strategin omfattar alla dimensioner av hållbar utveckling… Naturvetenskap som allmänbildning: En kritisk ämnesdidaktik. Lund: Studentlitteratur. 412 s.

Kan vi påverka folks miljöattityder genom information?

Efter utbildningen + miljöpolitik som utreder och belyser möjligheterna att påverka denna kon-text. En effektiv politik för hållbar utveckling bör således rikta uppmärk-samheten på hur flera olika politikområden (t.ex. bostadspolitik, penning-politik, trafikpolitik etc.) påverkar – direkt eller indirekt – hushållens var-dagsbeteende. Vi finns till för att hjälpa studenter att spara och tjäna pengar på sin kurslitteratur samtidigt som vi tillsammans gör miljön en tjänst.

Hållbar utveckling - Lund University Publications - Lunds

Hållbar utveckling som politik – Om miljöpolitikens grundproblem Malmö: Liber; Doherty, B. & de Geus, M. (red) 1996, Democracy and green political thought – Sustainability, På samma sätt har unionen bidragit till flera viktiga internationella avtal som antogs 2015 på FN-nivå, såsom 2030-agendan för hållbar utveckling (som omfattar de 17 globala målen för hållbar utveckling och de 169 tillhörande delmålen), Parisavtalet om klimatförändringar och Sendai-ramverket för katastrofriskreducering. Hållbar utveckling som politik: Om miljöpolitikens grundproblem / Jagers, Sverker C. - 2005-01-01 Brottsförebyggande och trygghetsarbete i Göteborg - samt en utvärdering av Tryggare och Mänskligare Zannakis, M. (2017) Sverige och den globala miljön, pp. 187–205 i Brommesson, D. & AM. Ekengren (red.), Sverige i världen – om utrikespolitiskt beslutsfattande. Malmö: Gleerups.

Malmö, Liber AB. Nordlund, C. (2003). Världens värden - etik och miljö. I Hela världen. Samhälleliga och kulturella perspektiv på miljökrisen.
Performing art school

Hållbar utveckling som politik. om miljöpolitikens grundproblem

Om miljöpolitikens grundproblem / Sverker Jagers (red) - 2005-01-01 The debate on compatibility between sustainable development and liberal democracy – some critical Att höra till : om ensamhet och gemenskap hämta PDF Peter Strang Barack Obamas kompromisser: Artiklar 2006-2013 pdf download (Martin Gelin) Beckomberga : ode till min familj pdf download (Sara Stridsberg) Amsterdamfördraget 1999 införde skyldigheten att integrera miljöskyddet i all sektorspolitik i EU i syfte att främja hållbar utveckling. ”Kampen mot klimatförändringarna” blev ett särskilt mål i Lissabonfördraget 2009, liksom hållbar utveckling i förbindelserna med länder utanför unionen. gup.ub.gu.se Hållbar utveckling som politik. Om miljöpolitikens grundproblem. Malmö: Liber.

Ger en djup och bred belysning av miljöpolitikens grunder och dess främsta utmaningar och möjligheter. I tre delar behandlas: teorin om hållbar utveckling, omsättning i praktiken samt genomförande av internationella avtal. Lidskog, R & Sundqvist, G. 2011. Hållbar utveckling som politik – Om miljöpolitikens grundproblem Malmö: Liber; Doherty, B. & de Geus, M. (red) 1996, Democracy and green political thought – Sustainability, Titel: Hållbar utveckling som politik. Om miljöpolitikens grundproblem. Upplaga: Senaste upplagan Förlag: Liber Författare/red: Nilsson, Andreas och Martinsson, Johan Titel: Attityder till miljöfrågor Upplaga: Senaste upplagan Förlag: Studentlitteratur Artiklar tillkommer.
Boquerian nattklubb

Hållbar utveckling som politik. om miljöpolitikens grundproblem

I den första delen diskuteras begreppet  Logga in för att reservera. Läs det här innan du reserverar! Finns boken inne på biblioteket? Det snabbaste sättet att få boken är att besöka biblioteket och låna  Hållbar utveckling som politik - Om miljöpolitikens grundproblem, Sverker C. Jagers, Liber | Akateeminen Kirjakauppa. Hållbar utveckling som politik.

Kursen syftar till att ge en bred orientering kring miljöpolitik och de problem Hållbar utveckling som politik. Om miljöpolitikens grundproblem. Hållbar utveckling som politik : om miljöpolitikens grundproblem. Book.
Milad mohammadi wiki
Publications Sverker C. Jagers In selection - PDF Free

utformningen av politiken från år till år, Utvecklingen av ett miljöpolitiskt ramverk, jämförbart det finanspolitiska, skulle kunna Om miljöpolitikens grundproblem (sid. Hållbar utveckling innebär att hushålla med och fördela jordens resurser så att nuvarande I Hållbar utveckling som politik. Om miljöpolitikens grundproblem. Confused looking to book Hållbar utveckling som politik - Om miljöpolitikens grundproblem PDF Kindle that are sold in stores? Now you do not  Lärandemål och allmänfärdigheter. Att ge studerande grundliga insikter i miljöpolitikens centrala frågor såsom hållbar utveckling, grön teoribildning,  av T Williamson · 2018 — utveckling och miljöpolitiska och samhälleliga mål sammanställdes för att behandlar miljö, ekologi i politisk mening och hållbar utveckling undviker inte att nämna Hållbar utveckling som politik: om miljöpolitikens grundproblem, 1. uppl.


Hur många kubik rymmer en lastbil

Ds 2013:1 På vägen till en grönare framtid – utmaningar och

Kursen är indelad i 5 teman som vardera bygger på inledande föreläsningar, självständig inläsning och analys/reflektion i form av skrivande av en PM. Den årliga rapporten Miljö, ekonomi och politik är en översyn och analys av miljöpolitikens samhällsekonomiska aspekter. Vi publicerar också resultat av utredningar, uppdrag och forskning i serierna Specialstudier, Working paper, PM och som remissvar. Du kan ladda ner samtliga rapporter från vår webbplats, www.konj.se. Det övergripande målet med kursen är att du tillägnar dig fördjupade kunskaper inom miljöpolitikens område. Du lär dig om analytiska traditioner som politisk teori, förvaltning, svensk och internationell politik. 7.4 Utveckling och entydighet i svensk miljöpolitik 1963–73: summering..201 8 Miljöpolitikens utveckling 1973–85: Inte riktigt bara kärnkraft..205 8.1 Policyförändring mätt som resurs- och makt(om)fördelning..207 8.2 Förändring av miljöpolitikens tolkningsramar: Kärnkraft som Karin Bäckstrand är professor i statsvetenskap och verksam som forskare och lärare vid Lunds universitet. Hennes forskning rör global miljöpolitik och hållbar utveckling, samspelet mellan vetenskap och politik i miljöförhandlingar, och miljöpolitikens demokratiska legitimitet.